Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa | shariahfinance.id